Medlemsskab - NCC Nakskov Cykle Club

CVR nr. 33 23 22 76
Gå til indhold

Medlemsskab

Kontakt

Medlemsskab og kontingent
Et medlemsskab af Nakskov Cykle Club koster kr. 200,00 pr. år.  
For pengene får du mulighed for, at cykle sammen med andre medlemmer af Nakskov Cykle Club - enten som motionist eller licensrytter.
Passivt medlemsskab koster kr. 50,00 årligt.

Du kan blive indmeldt ved at sende en e-mail til medlem@nakskov-cc.dk
Du vil så blive kontaktet af NCC's formand, som bl.a. sender dig dette velkomstbrev - tryk her

NCC-kontingent, kr. 200,-  indbetales på reg. nr. 6520, konto nr. 0004158228 i Lollands Bank. Husk navn i tekstfelt for det medlem der betales kontingent for.
NYT:  Du kan også betale via MobilePay til : 58355
Der bliver primo året udsendt mail med betalingsopkrævning (faktura), hvoraf fremgår hvornår du senest skal betale.

Betalingsfrist for 2020 er 31.03.2020.


Tilskud - cykelture
NCC yder tilskud til cykelture i ind- og udland efter følgende regler:
Tilskud til udlandsture max. kr. 150,00 pr. medlem.
Tilskud til indenlandsture udenfor Lolland Falster er kr. 75,00 pr. medlem - dog max. 50% af tilmeldingsgebyret.
Hvert medlem kan søge én gang om året. Kontingent skal være betalt. Ansøgningsfrist er 14 dage før tilskuddet forventes udbetalt. Skriftlig ansøgning eller via mail til kasserer, Allan Frederiksen
Tilskud udbetales, når bestyrelsen eller den ansvarshavende for NCC's klubblad har modtaget et indlæg/turbeskrivelse til klubbladet.

Tilskud - licensryttere
NCC yder refusion efter visse regler - se disse via dette link. Når du søger refusion, skal du downloade og udfylde dette skema - klik her. Når skemaet er udfyldt sendes det til Arne Larsen tillige med anmodning om refusion.

NCCs GAVEPOLITIK
Til klubbens egne unge medlemmer gives der kr. 200,00 til konfirmation og ligeledes ved non-firmation. Der gives en bårebuket til kr. 200,00 ved begravelse af klubbens egne medlemmer.
Tilbage til indhold